ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA

Vzor Závěrečné zprávy pro kotlíkovou dotaci v Ústeckém kraji – DOTAČNÍ PROGRAM KOTLÍKOVÁ DOTACE – 4. Výzva Ústeckého kraje.

Závěrečná zpráva je zpracována pro tepelné čerpadlo. Uvedené informace lze použít i pro ostatní tepelné zdroje plynový kotel a kotel na biomasu,  které mají navíc pouze dokument: Kopie protokolu o revizi spalinové cesty (revize komína).

!!! KLIKNUTÍM NA TEXT ZOBRAZÍTE VZOR !!!

Samotná smlouva není součástí Závěrečné zprávy. Je zde uvedena, protože jsou v ní informace, které jsou zapotřebí pro vyplnění Závěrečné zprávy: Číslo smlouvy a částky v tabulce.

Zde jsou ke stažení prázdné dokumenty Závěrečné zprávy, Dokladu o likvidaci kotlového tělesa a nadepsání obálky.