Optimalizace regulované složky elektřiny

NIŽŠÍ CENA ELEKTŘINY – ENERGETIKA PRO MĚSTA I SOUKROMÍKY

Pro dosažení nižší ceny se vyplatí mít nejenom levného dodavatele elektřiny, ale především mít správně nastaveny regulované složky ceny elektřiny, které tvoří až 65% ceny. Auxilien se specializuje na správné navržení těchto regulovaných složek a pro zákazníky tak zajišťuje nemalé úspory.

Našimi zákazníky jsou:

  • odběratelé na hladině nízkého napětí NN (města, domácnosti, společné prostory bytového objektu, fyzické osoby, SVJ, SBD atd.)
  • odběratelé na hladině vysokého napětí VN (odběrná místa připojená přes vlastní transformátor)

Pro analýzu, kterou pro Vás zdarma vyhotovíme, potřebujeme pouze základní informace o odběrném místě z faktury. Kontaktujte nás na adrese info@auxilien.cz anebo telefonicky 606 210 852.

  • Auxilien speciálním softwarem zdarma zjistí možnost úsporu nákladů za elektřinu
  • Auxilien na základě zaslané spotřeby elektřiny vypracuje model optimalizace
  • Auxilien navrhne proces řešení úspor

REFERENCE:

Ústav Experimentální Botaniky AV ČR, v.v.i.

Na základě Studie optimalizace regulovaných složek elektřiny VN bylo optimalizováno odběrné místo objektu Ústavu Experimentálního Ústavu AV ČR, v.v.i.

Xplore Fitness

Optimalizace odběrného místa fitness v Praze.

Město Poděbrady – ve věci energetiky zastupuje město Městská Realitní Poděbrady, a.s.

Na základě Studie optimalizace regulovaných složek elektřiny VN a NN bylo optimalizováno 47 odběrných míst města Poděbrady.

Město Žatec

Na základě Studie optimalizace regulovaných složek elektřiny NN bylo optimalizováno 25 odběrných míst města Žatec.

Město Duchcov

Na základě Studie optimalizace regulovaných složek elektřiny NN bylo optimalizováno 21 odběrných míst města Duchcov.