NIŽŠÍ CENA ELEKTŘINY – OPTIMALIZACE ENERGETIKY & NÁKUP ELEKTŘINY PRO OBCE

Pro dosažení nižší ceny je nutné správně nastavit regulované složky ceny elektřiny, které tvoří až 65% ceny. Auxilien se specializuje na správné navržení těchto regulovaných složek a pro zákazníky tak zajišťuje úspory.

Našimi zákazníky jsou:

  • odběratelé na hladině nízkého napětí NN (města, domácnosti, společné prostory bytového objektu, fyzické osoby, SVJ, SBD atd.)
  • odběratelé na hladině vysokého napětí VN (odběrná místa připojená přes vlastní transformátor)

Kontaktujte nás na adrese info@auxilien.cz anebo telefonicky 606 210 852.

REFERENCE:

Teplárna Kladno

Realizace unikátního akumulátoru tepla o velikosti 325 m3, který je schopen akumulovat 32 MWh tepla. Pro realizaci akumulátoru byl využit prostor pod bývalou turbínou, který byl upraven do podoby betonového bazénu a vylaminován.

Teplárna Košice

Řešení kompenzace jalové energie instalací dvou kompenzátorů 12 krát 50 kVAr.

Příbramská teplárenská

Optimalizace provozu teplárny mimo topnou sezónu přechodem ze spalování uhlí na spalování zemního plynu.  Výsledkem je úspora 30000 tun CO2, které nebyly vypuštěny do atmosféry a značná finanční úspora.

Armádní Servisní, příspěvková organizace

Na základě Studie optimalizace regulovaných složek elektřiny bylo optimalizováno 16 odběrných míst Ministerstva obrany.

Město Chomutov

Na základě Studie optimalizace regulovaných složek elektřiny bylo optimalizováno 96 odběrných míst města Chomutov.

Město Žatec

Na základě Studie optimalizace regulovaných složek elektřiny bylo optimalizováno 25 odběrných míst města Žatec.

Město Poděbrady – ve věci energetiky zastupuje město Městská Realitní Poděbrady, a.s.

Na základě Studie optimalizace regulovaných složek elektřiny bylo optimalizováno 47 odběrných míst města Poděbrady.

Město Duchcov

Na základě Studie optimalizace regulovaných složek elektřiny bylo optimalizováno 21 odběrných míst města Duchcov.

Městys Kovářská

Optimalizace regulovaných složek elektřiny u 19 odběrných míst městysu Kovářská.

Nákup elektrické energie na burze PXE na 3 roky.

Myo Hotels Prague

Optimalizace regulovaných složek elektřiny pro Myo hotely na Praze 1.

Nákup ceny elektřiny pro hotely MYo na 2 roky.

Xplore Fitness

Optimalizace odběrného místa fitness v Praze.

Ústav Experimentální Botaniky AV ČR, v.v.i.

Na základě Studie optimalizace regulovaných složek elektřiny VN bylo optimalizováno odběrné místo objektu Ústavu Experimentálního Ústavu AV ČR, v.v.i.

Obec Hora Svatého Šebestiána

Zprostředkování soutěže na dodavatele elektřiny pro obec na 2 roky.

Obec Rokle

Nákup elektřiny na burze PXE pro obec na 2 roky.