ELEKTRICKÉ KOTLE – výstavba , investice a provozování
 • Společnost Auxilien má unikátní know how v oblasti velkých elektrických kotlů
 • Výstavba více než 40 elektrických kotlů o celkovém výkonu více než 200 MW
 • Více než desetileté zkušenosti z provozem 5 vlastních elektrokotlů pro poskytování podpůrných služeb
 • Výstavba elektrických kotlů sloužících jako záloha standardních zdrojů
 • Agregace nových kapacit třetích stran do agregačního bloku

REFERENCE

Reference

Teplárna MVM Észak-Budai Fűtőerőmű v Budapešti

30 MW teplovodní elektrický kotel v teplárně MVM Észak-Budai Fűtőerőmű. Kotel se nachází v Budapešti a poskytne podpůrné služby pro maďarskou přenosovou soustavu. Elektrický kotel byl uveden do provozu v prosinci 2018.

Teplárna Alpiq Csepel Kft v Budapešti

30 MW teplovodní elektrický kotel v Teplárně Alpiq Csepel Kft. Kotel se nachází v Budapešti a poskytuje podpůrné služby pro maďarskou přenosovou soustavu. Elektrický kotel byl uveden do provozu v srpnu 2019.

Teplárna Kladno

Horkovodní elektrokotel o výkonu 14 MW umístěný v areálu Teplárny Kladno, Česká republika. V provozu od 1.1.2017

Teplárna Příbram

Horkovodní elektrokotel o výkonu 12 MW umístěný v areálu Teplárny Příbram, Česká republika. V provozu od 1.1.2014

Elektrárna ČEZ v Tušimicích

Horkovodní elektrokotel o výkonu 7 MW umístěný v areálu elektrárny ČEZ v Tušimicích , Česká republika. V provozu od  června 2017. Elektrokotel bude zajišťovat dodávky tepla do Kadaně počas odstávky elektrárny.

Teplárna Košice, Slovensko

Horkovodní elektrokotel o výkonu 8 MW umístěný v areálu Teplárny Košice, Slovensko. V provozu od 1.3.2010

Zvolenská teplárenská, Slovensko

Horkovodní elektrokotel o výkonu 2,5 MW umístěný v areálu Zvolenské teplárenské, Slovensko. V provozu od 1.1.2009

Elektrárna ČEZ v Poříčí

Auxilien staví parní kotel o výkonu 30 MW, 1,7 MPa v elektrárně Poříčí pro skupinu ČEZ. Začátek provozu kotle je plánován v létě 2020.

VÝHODY ELEKTROKOTLE
 • Rychlé řešení – vlastní technologii lze instalovat běhen několika málo měsíců
 • Spolehlivost – elektrokotel se vyznačuje spolehlivostí větší než 99%
 • Účinnost – elektrokotel pracuje s účinností blížící se 100%
 • Řešení bez emisí – elektrokotel neprodukuje žádné emise a tak i povolení k výstavbě je poměrně bezproblémové
 • Levné řešení – ve srovnání s ostatními technologiemi je instalace elektrokotle poměrně levným řešením
DODÁVKY ELEKTRICKÝCH KOTLŮ PRO TEPLÁRENSTVÍ A PRŮMYSL

Společnost Auxilien dodává horkovodní elektrické kotle o výkonech 1 až 40 MW a parní elektrické kotle o výkonech 1 až 70 MW. Parní kotle slouží především jako záložní zdroje pro případ výpadku jiného parního elektrárenského zdroje.

V oblasti konstrukce a vývoje elektrických kotlů spolupracujeme se švédskou společností ZANDER & INGESTRÖM AB ( www.zeta.se) , která je největším světovým výrobcem elektrických kotlů.

PARAMETRY HORKOVODNÍCH A PARNÍCH KOTLŮ

Parametry horkovodních kotlů jsou následující:

 • Maximální výkon 40 MW
 • Maximální napětí 20 kV
 • Teplota sekundárního okruhu do 120 °C
 • Maximální tlak do 1 MPa

Parametry parních kotlů jsou následující:

 • Maximální výkon 70 MW
 • Maximální napětí 15 kV
 • Provozní tlak od 1 do 5 MPa

Parametry horkovodních i parovodních kotlů mohou být individuálně přizpůsobeny

VÝZKUM A VÝVOJ
 • Optimalizace elektrokotle pro účely poskytování podpůrných služeb spočívající v rozšiřování regulačního rozsahu, přesnosti a rychlosti
 • Optimalizace konstrukce elektrokotle z hlediska snižování investičních a provozních nákladů
 • Optimalizace zapojení elektrokotle do elektrické a tepelné sítě
 • Spolupráce s universitami a zahraničními společnostmi