Auxilien je skupina společností holdingového typu zabývající se širokým spektrem činností v energetice.

Auxilien, a.s. CZ
založeno 2008

Vývoj, výstavba a provoz velkých elektrických kotlů

Agregace nových kapacit třetích stran do agregačního bloku

Auxilien East, a.s. CZ
z
aloženo 2009

 • Aktivity v oblasti teplárenství k dosažení úspor.
 • Martinská Teplárenská a Žilinská teplárenská.

Auxilien, organizačná zložka, a.s. SK
založeno 2010

 • Výstavba a provoz 2,5 MW elektrokotle v Zvolenské teplárenské od ledna 2009.

Auxilien Slovakia, a.s. SK
založeno 2010

 • Výstavba a provoz 8 MW elektrokotle v Teplárně Košice. Aktivity v oblasti teplárenství k dosažení úspor.

Auxilien West, a.s. CZ
založeno 2007

 • Energeticky úsporné projekty
 • Energetické dotace
 • Fotovoltaické elektrárny

Auxilien Power, s.r.o. CZ
založeno 2013

 • Výstavba a provoz 12 MW elektrokotle v Teplárně Příbram.
 • Optimalizace provozu teplárny.

Auxilien Energy, s.r.o. CZ
založeno 2013

 • Výstavba a provoz 14 MW elektrokotle v Alpiq Kladno.

Auxilien Invest, s.r.o. CZ
založeno 2015

 • Investice do nových technologií.
 • Optimalizace v oblasti regulovaných poplatků.
 • Nákup komodit.
 • EKIS.

Auxilien Investment, s.r.o. CZ
založeno 2013

 • Provoz agregační bloku pro poskytování služeb pro ČEPS.
 • Připojování volných kapacit třetích stran do agregačního bloku.
Velké elektrické kotle

Výstavba , investice a provozování

 • Společnost Auxilien má unikátní know how v oblasti velkých elektrických kotlů.
 • Výstavba 40 elektrických kotlů o celkovém výkonu více než 200 MW.
 • Více než desetileté zkušenosti z provozem 5 vlastních elektrokotlů pro poskytování podpůrných služeb.
 • Výstavba elektrických kotlů sloužících jako záloha standardních zdrojů.

Výhody nasazení elektrokotle

 • Rychlé řešení – vlastní technologii lze instalovat běhen několika málo měsíců
 • Spolehlivost – elektrokotel se vyznačuje spolehlivostí větší než 99%
 • Účinnost – elektrokotel pracuje s účinností blížící se 100%
 • Řešení bez emisí – elektrokotel neprodukuje žádné emise a tak i povolení k výstavbě je poměrně bezproblémové
 • Levné řešení – ve srovnání s ostatními technologiemi je instalace elektrokotle poměrně levným řešením

Dodávky elektrických kotlů pro teplárenství a průmysl

 • Společnost Auxilien dodává horkovodní elektrické kotle o výkonech 1 až 40 MW a parní elektrické kotle o výkonech 1 až 70 MW. Parní kotle slouží především jako záložní zdroje pro případ výpadku jiného parního elektrárenského zdroje.

Parametry horkovodních a parních kotlů

Parametry horkovodních kotlů jsou následující:

 • Maximální výkon 40 MW
 • Maximální napětí 20 kV
 • Teplota sekundárního okruhu do 120 °C
 • Maximální tlak do 1 MPa

Parametry parních kotlů jsou následující:

 • Maximální výkon 70 MW
 • Maximální napětí 15 kV
 • Provozní tlak od 1 do 5 MPa

Parametry horkovodních i parovodních kotlů mohou být individuálně přizpůsobeny.

Výzkum a vývoj

 • Optimalizace elektrokotle pro účely poskytování podpůrných služeb spočívající v rozšiřování regulačního rozsahu, přesnosti a rychlosti
 • Optimalizace konstrukce elektrokotle z hlediska snižování investičních a provozních nákladů
 • Optimalizace zapojení elektrokotle do elektrické a tepelné sítě
 • Spolupráce s universitami a zahraničními společnostmi
P1120948_600x450
P1120946_600
Kopie souboru DSCF1525_1
20131113_1920
ZAKLÁDÁNÍ A PROVOZOVÁNÍ LOKÁLNÍCH DISTRIBUČNÍCH SPOLEČNOSTÍ
 • Auxilien organizoval založení 4 lokálních místních distribučních společností.
 • Auxilien zajišťuje administraci provozu 3 lokálních místních distribučních společností s 900 odběrnými místy.
 • Poskytování poradenských a administrativních služeb pro založení nových lokálních distribučních soustav elektřiny.
 • Zajištění veškeré administrace spojené z provozováním lokálních distribučních soustav včetně komunikace s operátorem trhu, provozovatelem přenosové a distribuční soustavy a regulátorem.
 • Zajištění podkladů a administrace pro fakturaci plynu a pro výrobny elektrické energie.
distribuce1
ENERGETICKÉ A FINANČNÍ ÚSPORY V PRŮMYSLU, ADMINISTRAČNÍCH OBJEKTECH, MĚSTECH A OBCÍCH
 • Nacházení úspor energií v průmyslových podnicích a v energetických výrobnách.
 • Pro dosažení nižší ceny se vyplatí mít správně nastaveny regulované složky ceny elektřiny, které tvoří až 65% ceny. Specializujeme se na správné navržení těchto regulovaných složek.

Zákazníky jsou:

 • odběratelé na hladině nízkého napětí NN (města, domácnosti, společné prostory bytového objektu, fyzické osoby, SVJ, SBD atd.)
 • odběratelé na hladině vysokého napětí VN (odběrná místa připojená přes vlastní transformátor)

Pro analýzu, potřebujeme pouze základní informace o odběrném místě z faktury.

digital-marketing-675x450

PŘEČTĚTE SI ROZHOVORY O NAŠICH ELEKTRICKÝCH KOTLECH