LARGE ELECTRIC BOILERSDelivery and operation.

Auxilien has unique know-how in the field of large electric boilers.
Operation of 4 own electric boilers for the provision of ancillary services with a total operating time of more than 20 years.

ENERGY IN INDUSTRIAL ENTERPRISESEnergy savings.

We find energy savings in heavy industry and power plants. We optimize processes to get financial savings.

BILLING PLANS OPTIMIZATIONRevision of energy costs.

Our specialists find real cost savings in your company, public institution and household with special free software. Based on the analysis of electricity consumption, they will develop an optimization model and, after consultation with the customer, propose a process for dealing with savings, tariff changes, etc.

LARGE ELECTRIC BOILERS

  • Construction
  • Investment
  • Operation
  • Auxilien has unique know-how in the field of large electric boilers
  • Construction of 5 electric boilers with a total output of 43.5 MW
  • Operation of 4 own electric boilers for the provision of ancillary services with a total operating time of more than 20 years
  • Construction of electric boilers serving as a backup of standard sources

Zakládání a provozování lokálních distribučních společností

Auxilien organizoval založení 4 lokálních místních distribučních společností. Auxilien zajišťuje administraci provozu 3 lokálních místních distribučních společností s 900 odběrnýmí místy.

Energetické úspory v průmyslových podnicích

Nacházení úspor energií v průmyslových podnicích a v energetických výrobnách

Optimalizace regulovaných plateb za elektřinu

  • Speciální software pro zjistí reálné úspory nákladů za elektřinu
  • Vypracujeme model optimalizace
  • Návrh procesu řešení úspor

U odběratelů s vysokým odběrem elektrické energie se vyplatí nejen výhodně nakoupit silovou elektřinu od obchodníka, ale také mít dobře nastavenou hodnotu rezervované kapacity a rezervovaného příkonu, podle kterého se platí poplatky za obnovitelné zdroje elektřiny.

GET YOUR FREE CONSULTING

Have an idea, a dream? We can make it happen. Join our satisfied customers, offer free consultation to reach your goals with the quality you deserve.

Write us