ÚČEL STARTUPU AIRBOILER

Zařízení bude poskytovat služby operátorům přenosových soustav pro vyrovnávání soustavy v době odklonu od uhlí a příklonu k nepredikovatelným OZE. Zároveň se budou tyto jednotky dodávat dalším zájemcům a sloužit jako základna pro agregaci podobných zařízení. Airboiler řeší přicházející nedostatek zdrojů.

INOVATIVNOST STARTUPU AIRBOILER

Zařízení je velice rychle realizovatelné se zajímavou cenou vzhledem k instalovanému výkonu zařízení. Podobná zařízení na trhu jsou několikrát dražší a mají větší nároky ohledně možností instalace.

CASH MODEL STARTUPU AIRBOILER

Přenosová soustava platí za připravenost ke spotřebě elektřiny. Zákazníci budou platit za koupi unikátního patentového řešení s rychlou návratností.

UŽIVATELÉ STARTUPU AIRBOILER

Prvním uživatelem bude samotná společnost a zákazníkem Česká přenosová soustava. Dalšími zákazníky budou energetické společnosti, průmysloví zákazníci a obchodníci s elektřinou. Zařízení je vhodné pro instalaci na celém světě a především tam, kde je organizovaný trh s podpůrnými službami pro přenosovou soustavu, což jsou prakticky všechny vyspělé země.