NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM LIGHT

nzu-light

Zdarma pro Vás zpracujeme odborný posudek a závěrečnou zprávu o provedených opatřeních – NZÚ light. Pomůžeme Vám s dotací a ukážeme jak zařídit elektronickou identitu. Zateplete si nemovitost nebo vyměňte okna a dveře s podporou NZÚ light.

Kontakt

specialista: Ing. Jindřich Gabriel

e-mail: jindrich.gabriel@auxilien.cz

tel. číslo: +420 606 210 852

Neváhejte nás kontaktovat a získat

bližší informace k dotaci NZÚ light. 

NZÚ

Pro zpracování odborného posudku stačí vyplnit jednoduchý formulář

Vyplňte prosím formulář a na konci klikněte odeslat. My Vás budeme kontaktovat.

Žadatel musí mít trvalé bydliště a být vlastníkem nebo spoluvlastníkem rodinného domu nebo trvale obývaného rekreačního objektu. Všichni členové domácnosti musí být příjemci starobního důchodu nebo invalidního důchodu 3. stupně nebo musí vaše domácnost pobírat dotaci příspěvek na bydlení.

Pokud bude Vaše žádost schválena, obdržíte zálohu ve výši až 100 %, maximálně však ve výši 150 tis. Kč. Na realizaci Vámi vybraných opatření máte jeden rok.

Opatření můžete provést svépomocí nebo si objednat realizační firmu.

Faktury si uschovejte, do dotace se nedokládají a ponechejte si je minimálně po dobu 5ti let.

Jaká opatření mohou být realizována?

Podání žádosti o dotaci NZÚ light

Žadatel musí mít vytvořenou Identitu občana. Tu je možné aktivovat na stránce https://www.identitaobcana.cz/Home

K žádosti musí mít žadatel připravené tyto poklady:

  • Potvrzení o vedení bankovního účtu (výpis nebo kopie smlouvy nebo potvrzení od banky)
  • Fotografie plánovaných opatření
  • Odborný posudek (zpracujeme my vyplněním dotazníku ZDE)
  • Výměr důchodu

Návod, jak založit identitu je níže ve videu nebo ke stažení ZDE

Žadatel si podá žádost přímo na stránkách NZÚ. Kliknutím vpravo nahoře podat žádost. Níže je návod jak žádost podat a poté doložit realizaci.