NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM LIGHT

nzu-light

Zdarma podáme žádost o dotaci NZÚ light na fotovoltaický ohřev vody, zateplení nebo výměna oken a dveří s podporou NZÚ light. Zpracujeme odborný posudek a závěrečnou zprávu o provedených opatřeních.

Kontakt

specialista: Ing. Jindřich Gabriel

e-mail: jindrich.gabriel@auxilien.cz

tel. číslo: +420 606 210 852

Neváhejte nás kontaktovat a získat

bližší informace k dotaci NZÚ light. 

NZÚ

Stačí vyplnit jednoduchý formulář a my Vás kontaktjeme

Vyplňte prosím formulář a na konci klikněte odeslat. My Vás budeme kontaktovat.

Žadatel musí mít trvalé bydliště a být vlastníkem nebo spoluvlastníkem rodinného domu nebo trvale obývaného rekreačního objektu.

Všichni členové domácnosti musí být příjemci starobního důchodu nebo invalidního důchodu 3. stupně nebo musí vaše domácnost pobírat dotaci příspěvek na bydlení nebo musí vaše domácnost pobírat přídavek na dítě.

Pokud bude Vaše žádost schválena, obdržíte zálohu ve výši až 100 %, maximálně však ve výši 150 tis a 90 tis. Kč. Na realizaci Vámi vybraných opatření máte jeden rok.

Opatření můžete provést svépomocí nebo si objednat realizační firmu.

Faktury si uschovejte, do dotace se nedokládají a ponechejte si je minimálně po dobu 5ti let.

Jaká opatření mohou být realizována?

 • Fotovoltaický ohřev vody
 • Výměna oken
 • Výměna vchodových dveří
 • Zateplení stropu pod půdou
 • Zateplení fasády
 • Zateplení střechy
 • Zateplení podlahy na zemině nebo stropu sklepa
 • Termický ohřev vody

Podání žádosti o dotaci NZÚ light

Žadatel musí mít vytvořenou Identitu občana. Tu je možné aktivovat na stránce https://www.identitaobcana.cz/Home

K žádosti musí mít žadatel připravené tyto poklady:

 • Potvrzení o vedení bankovního účtu (výpis nebo kopie smlouvy nebo potvrzení od banky)
 • Fotografie plánovaných opatření
 • Odborný posudek
 • Výměr důchodu

Návod, jak se přihlásit do portálu AIS a poslat kód pro zpracování dotace NZÚ light.

Jsou dvě možnosti:
 1. Bankovní identita – návod jak se přihlásit do portálu AIS (ZDE) a poslat kód (ZDE), nebo
 2. Elektronická identita – návod jak si zřídit elektronickou identitu (ZDE) a poslat kód (ZDE)