Výzkum a vývoj

Výzkum a vývoj
  • Optimalizace elektrokotle pro účely poskytování podpůrných služeb spočívající v rozšiřování regulačního rozsahu, přesnosti a rychlosti
  • Optimalizace konstrukce elektrokotle z hlediska snižování investičních a provozních nákladů
  • Optimalizace zapojení elektrokotle do elektrické a tepelné sítě
  • Spolupráce s universitami a zahraničními společnostmi