Reference

ELEKTROKOTLE

Teplárna společnosti MVM Budapešť

30 MW horkovodního elektrokotel v teplárně společnosti MVM Észak-Budai Fűtőerőmű. Tento elektrokotel poskytuje podpůrné služeby pro maďarskou přenosovou soustavu. Elektrokotel byl uveden do provozu v prosinci 2018.

Teplárna společnosti Alpiq Budapešť

Auxilien staví 30 MW horkovodní elektrický kotel v teplárně Alpiq Csepel Kft v Budapešti. Kotel poskytne podpůrné služby pro maďarskou přenosovou soustavu. Elektrický kotel bude uveden do provozu v červnu 2019.

Teplárna společnosti Alpiq Kladno

Horkovodní elektrokotel o výkonu 14 MW umístěný v areálu elektrárny Alpiq v Kladně, Česká republika. V provozu od 1.1.2017

Teplárna Příbram

Horkovodní elektrokotel o výkonu 12 MW umístěný v areálu Teplárny Příbram, Česká republika. V provozu od 1.1.2014

Teplárna společnosti ČEZ v Tušimicích

Horkovodní elektrokotel o výkonu 7 MW umístěný v areálu elektrárny ČEZ v Tušimicích , Česká republika. V provozu od  června 2017. Elektrokotel bude zajišťovat dodávky tepla do Kadaně počas odstávky elektrárny.

Teplárna Košice

Horkovodní elektrokotel o výkonu 8 MW umístěný v areálu Teplárny Košice, Slovensko. V provozu od 1.3.2010

Teplárna Zvolen

Horkovodní elektrokotel o výkonu 2,5 MW umístěný v areálu Zvolenské teplárenské, Slovensko. V provozu od 1.1.2009

OPTIMALIZACE REGULOVANÉ SLOŽKY ELEKTŘINY 

Město Žatec

Na základě Studie optimalizace regulovaných složek elektřiny NN bylo optimalizováno 25 odběrných míst města Žatec.

Město Poděbrady – Městská Realitní Poděbrady, a.s.

Na základě Studie optimalizace regulovaných složek elektřiny VN a NN bylo optimalizováno 47 odběrných míst města Poděbrady.

Město Duchcov

Na základě Studie optimalizace regulovaných složek elektřiny NN bylo optimalizováno 21 odběrných míst města Duchcov.

Xplore Fitness

Optimalizace odběrného místa fitness v Praze.

Ústav Experimentální Botaniky AV ČR, v.v.i.

Na základě Studie optimalizace regulovaných složek elektřiny VN bylo optimalizováno odběrné místo objektu Ústavu Experimentálního Ústavu AV ČR, v.v.i.

ENERGETICKÉ ÚSPORY V PRŮMYSLOVÝCH PODNICÍCH

Kompenzace jalové energie Teplárny Košice

Řešení kompenzace jalové energie Teplárny Košice instalací dvou kompenzátorů 12 krát 50 kVAr.

Optimalizace provozu Příbramské teplárenské

Optimalizace provozu Příbramské teplárenské mimo topnou sezónu přechodem ze spalování uhlí na spalování zemního plynu.  Výsledkem je úspora 30 000 tun CO2, které nebyly vypuštěny do atmosféry a značná finanční úspora.

Realizace akumulátoru tepla 325 m3

Realizace unikátního akumulátoru tepla o velikosti 325 m3, který je schopen akumulovat 32 MWh tepla. Pro realizaci akumulátoru byl využit prostor pod bývalou turbínou, který byl upraven do podoby betonového bazénu a vylaminován.

OSTATNÍ REFERENCE

Nákup komodity elektřiny a plynu pro teplárnu Příbram

Zastupování společnosti Příbramská teplárenská při jednání s dodavateli komodity pro letní provoz bez výroby elektřiny