Operační program Životní prostředí – PO 5 – Energetické úspory

Jsme specialisté v oblasti energetiky. Městu nebo obci pomůžeme vymyslet smysluplný energetický projekt, který splňuje podmínky Operačního programu Životního prostředí, Prioritní osy 5: Energetické úspory. Pro zákazníka zajistíme kompletní služby podání žádosti, vypracování projektové dokumentace, zpracování energetického posudku a odborného posudku. Zákazníkovi můžeme zajistit také pouze podání žádosti, vždy záleží na domluvě.

Zaměřujeme se výhradně na energetiku, ve které máme značné zkušenosti.

 • zateplení obvodového pláště budovy,
 • výměna a renovace (repase) otvorových výplní,
 • realizace systémů nuceného větrání s rekuperací odpadního tepla,
 • výměna zdroje pro vytápění, chlazení nebo přípravu teplé užitkové vody využívajícího fosilní paliva nebo elektrickou energii za účinné zdroje využívající biomasu, tepelná čerpadla, kondenzační kotle na zemní plyn
 • instalace fotovoltaického systému.

Reference

Horní Jiřetín

 • Školka – zateplení severní obvodové stěny a zateplení půdního prostoru
 • Škola – fotovoltaická elektrárna FVE v rámci obecní elektrizační sítě
 • Obecní hrázděná budova – zateplení obvodových stěn a střechy, výměna oken a dveří
 • Bývalá nádražní budova – zateplení obvodových stěn a střechy, výměna oken a dveří, VZT, tepelné čerpadlo a osvětlení
 • Městský úřad – zateplení půdního prostoru, výměna oken a dveří a tepelné čerpadlo namísto elektrokotle

Klášterec nad Ohří

 • Zdravotní středisko – zateplení obvodových stěn a výměna oken a dveří

Okounov

 • Obecní úřad – zateplení obvodových stěn a střechy, výměna oken a dveří a tepelné čerpadlo namísto elektrokotle

Blatno u Chomutova

 • Obecní multifunkční objekt (kulturní památka) – zateplení obvodových stěn a střechy, výměna oken a dveří a tepelné čerpadlo namísto uhelného kotle

Kovářská

 • Zdravotní středisko – zateplení obvodových stěn, výměna oken a dveří a biomasový kotel namísto uhelného kotle

Hora Svatého Šebestiána

 • Školka – zateplení střechy a tepelné čerpadlo namísto uhelného kotle

Dobroměřice

 • Nový obecní úřad – plynový kotel namísto uhelného kotle, zateplení půdního prostoru a výměna oken a dveří

Huntířov

 • Školka – zateplení stropu, VZT a tepelné čerpadlo namísto elektrokotle

Malšovice

 • Škola – systém nuceného větrání s rekuperací odpadního tepla
 • Školka – systém nuceného větrání s rekuperací odpadního tepla

Podhradí

 • Obecní úřad – výměna uhelného kotle za tepelné čerpadlo