SPOLUPRÁCE SE ZÁKAZNÍKEM
 • Zastupujeme zákazníka při výběru dodavatele komodity na energetické burze.
 • Komunikujeme s energetickou burzou a jejími burzovními dohodci.
 • Připravujeme energetické aukce.
 • Pro nabídku našich služeb napište nebo volejte.
 • Zákazník průměrně ušetří 300 Kč/MWh oproti přímým nabídkám od dodavatele
ENERGETICKÁ BURZA
 • Není nutné vypisovat výběrové řízení na dodavatele komodity. Tím dochází k úspoře nákladů a minimalizaci administrativních kroků.
 • Výběr dodavatele komodity pomocí transparentní aukce.
 • Zákazník má jistotu, že cena komodity nebude nehospodárně vysoká oproti ceně na energetickém trhu.
 • Energetická burza nabízí přehlednou internetovou a mobilní aplikaci.
 • Na energetické burze obchodují pouze striktně prověření dodavatelé.
 • Energetická burza je pro města, obce, průmysl a jakákoliv odběrná místa, která potřebují elektřinu nebo zemní plyn.
 • Na burze soutěží dodavatele 4 000 zákazníků.
VÝVOJ CENY NA BURZE

Jednotarifové sazby C01d, C02d, C03d

Dvoutarifová sazba C25d – NT 8 hodin

V odběrném místě musí být řádně instalován elektrický akumulační spotřebič pro vytápění objektu nebo elektrický akumulační spotřebič pro ohřev užitkové vody

Dvoutarifová sazba C26d – NT 8 hodin

Součtový instalovaný příkon akumulačních elektrických spotřebičů musí činit nejméně 55 % příkonu odpovídajícího hodnotě hlavního jističe před elektroměrem v odběrném místě.

Dvoutarifová sazba C35d – NT 16 hodin

V odběrném místě musí být řádně instalovány hybridní (smíšené) elektrické spotřebiče pro vytápění objektu.

Dvoutarifová sazba C45d – NT 20 hodin

V odběrném místě musí být řádně instalovány přímotopné elektrické spotřebiče pro vytápění objektu.

Dvoutarifová sazba C56d – NT 22 hodin

Tepelný výkon systému vytápění s tepelným čerpadlem.

Dvoutarifová sazba C62d – Speciální sazba pro veřejné osvětlení

Sazba je určena pro účely osvětlování veřejných prostranství.

Koncová průměrná cena pro koncového zákazníka

Průměrná cena elektřiny při nákupu pro všechny odběrná místa zákazníka.