Energetické úspory v průmyslových podnicích

ENERGETICKÉ ÚSPORY V PRŮMYSLOVÝCH PODNICÍCH

Nacházení úspor energií v průmyslových podnicích a v energetických výrobnách.

REALIZACE

  • Řešení kompenzace jalové energie Teplárny Košice instalací dvou kompenzátorů 12 krát 50 kVAr.
  • Optimalizace provozu Příbramské teplárenské mimo topnou sezónu přechodem ze spalování uhlí na spalování zemního plynu.  Výsledkem je úspora 30 000 tun CO2, které nebyly vypuštěny do atmosféry a značná finanční úspora.